Kontakt

Kontakt i första hand genom e-post

Saljesällskapet har sitt säte i Jämshög.

Ordförande: vakant
Sekreterare: Evelina Appelros, 073-038 59 67
Vice ordförande: Nilla Nilsdotter-Linde, 070-662 74 05
Kassör: Erika Silfver, 072-181 97 03
Redaktör årsbok: Göran Strand, 073-501 68 53, goran.strandh@hotmail.com
Webbansvarig: vakant

Allmän föreningsinformation

Org.nr: 836201-3081
Swish: 123 321 86 90
Bankgiro: 5148-1810
Medlemsavgifter: Medlem 200 kr, familjemedlem 50 kr