Biografi

Sven Edvin Salje (1914–1998) föddes i ett hantverkarhem i Jämshög i västra Blekinge. Han växte upp som den yngste av tre bröder i ett bokvänligt hem. Fadern dog när Salje var sexton år. Han fick arbete i byns största livsmedels- och speceriaffär. De tio åren bakom disken har Salje kallat sina universitetsår.

Vid drygt tjugo års ålder fick han sin första novell publicerad, Händels Largo. År 1940 kom hans första roman, Dimmorna lyfter, ut på Bonniers förlag.

År 1942 vann Salje LTs romanpristävling för den bästa landsbygdsskildringen med romanen På dessa skuldror. Detta blev hans genombrott som författare. Prisromanen följdes av ytterligare fyra böcker om familjen Loväng.

År 1958 kom Man ur huse. Med denna roman inleddes Saljes historiska författarskap, som behandlar snapphanekrigen och försvenskningen av Blekinge.

Saljes sista roman, Genom lindens krona, som handlar om laga skiftet, uppfattas av många som hans största. Denna bok bidrog starkt till att han 1989 promoverades till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniveristet.

De tre första böckerna  i Lovängsserien samt Vingslag i natten blev stora framgångar som film. Den söker icke sitt fick filmnamnet Tarps Elin. Nordisk Tonefilm spelade in filmerna och de blev kassasuccéer. Eliten av svenska skådespelare och regissörer medverkade, t.ex. Kenne Fant, Gösta Folke, Anita Björk, Eva Dahlbeck, Holger Löwenadler och Ulf Palme.

filmrulle   Filmklipp med Salje: Om verklighetens Kjell Loväng   Om att vara bonde

input-microphone-th  Ljudklipp med Salje: Om modern ;  Om fadern ;  Om Jämshög ; Undret ; Om evigheten ; Om laga skiftet ;

Inspelning med Jämshögs Kyrkokör Att stilla söka vid en port (lågt ljud – höj volymen)
Text av Sven Edvin Salje

Vidare läsning

Karl-Fredrik Björn: Sjung dig själv en sång (LTs förlag, 1981). En biografi över Sven Edvin Salje.
Gustav Fredriksson: Sven Edvin Salje – inte bara landsbygdens skildrare. Ur tidskriften Parnass, augusti 2010.
Karl Lindqvist: Sven Edvin Saljes plats i den svenska litteraturen. Ur Saljesällskapets årsbok 2014.
Karl Lindqvist: Kvinnoskildraren Sven Edvin Salje. Ur Saljesällskapets årsbok 2016.