Författaren

Sven Edvin Salje

1914–1998

Med dramatik och inlevelse skildrar Salje det bondeland vi så nyligen lämnat. Denna landsbygd och dess villkor som ännu präglar vårt beteende och moral är för många fortfarande en hemlig längtan. Saljes böcker visar oss våra tidigare generationers värld, där vi fångas, lever med och får nya insikter. Saljes historiska dramer berör också den jord och bygd, där vi lever idag. Detta är lika spännande och ger oss en fascinerande närhet också till den tidens människor. Allt i en sann historisk ram. Med sin speciella ordkonst väver han med lätthet in oss i en helt annan värld.

I undermenyerna finns mera information om Salje.