Styrelse

 • Vakant, Ordförande *1
 • Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala. Vice ordförande
 • Vakant, Sekreterare *2
 • Erika Silfver, Olofström. Kassör
 • Per-Åke Albinsson, Olofström. Webbansvarig
 • Lars Engqvist, Åseda
 • Mikael Fexby, Olofström
 • Evelina Rösliden, Jämshög.
 • Göran Strand, Malmö. Redaktör årsbok

  *1 Eftersom valberedningen inte funnit någon kandidat, så har årsmötet beslutat att styrelsen t.v. fördelar arbetsuppgifterna mellan sig.
  *2 Sekreterare utses så snart styrelsen sammanträder för arbetsfördelning.