Årsskrifter

Som medlem i sällskapet får man varje år en årsskrift. Årsböckerna nedan finns att köpa direkt via sällskapet. Priset för innevarande års utgåva är 80 kr/st, föregående år 40 kr/st och 20 kr/st för tidigare årgångar. (ev porto tillkommer)

Hittills har sällskapet gett ut:

 • 2023 Den vita kammarorgeln och andra noveller
 • 2022 Genom släktträdets krona
 • 2021 Ordet
 • 2020 Vingslag i historien
 • 2019 Översättningar
 • 2018 Barn och ungdom
 • 2017 Utanförskap
 • 2016 Salje som kvinnoskildrare
 • 2015 Salje och resor
 • 2014 Att skriva böcker
 • 2013 Salje och föreningsrörelsen
 • 2012 Debattör och berättare
 • 2011 Skrivarglädje
 • 2010 Salje och filmen – En återblick
 • 2009 Salje och filmen – Samtidens bilder
 • 2008 Julberättelser
 • 2007 Gränsland i brytningstider   Utgått
 • 2006 I gryningstider
 • 2005 Med på dessa skuldror i bagaget
 • 2004 Möten med Sven Edvin Salje
 • 2003 Den stora läsekretsens författare
 • 2002 Brödbakerskans pojke och andra berättelser
 • 2001 Händels largo. Antologi
 • 2000 Salje berättar. Kassettbok   Utgått
 • 1999 Intill gryningen. Kortroman   Utgått

Har du tankar eller idéer om innehåll i kommande årsböcker är du välkommen att kontakta redaktören för årsboken Göran Strand

Några tidigare utgåvor