Förspel

Ett monument över Saljes författarskap i form av en bok — eller en plogbill. Verket är skapat av konstnären Börje Berglund och texten på boksidorna är hämtad ur Saljes ungdomsverk Förspel.

Texten på monumentet lyder:

map_icon
Karta

Från sommaren efter konfirmationen minns jag mest en oerhörd osäkerhet inför framtiden. Vad skulle jag bli? Var få arbete? En mörk ångest inför de vuxnas värld kom över mig. Den finns kvar inom mig än. Redan som barn och med örat mot snäckan hade jag anat vad som väntade. Natten har jag fruktat för de onda drömmarnas och mörkrets egen skull. Morgonen för ljusets avslöjande kraft. Jag flydde till böckerna. I många av dem kände jag igen mig själv. De blev min religion. När jag sedan började skriva, märkte jag snart, att det hela var en flykt ur en verklighet till en annan. För diktaren är dikten alltid en verklighet, en kuslig och mörk verklighet.

Vi ägde och brukade ett par tunnland. I lagården fanns en ko, ett par svin och en flock höns. Far var jorddrömmare, fysiskt stark och arbetsvillig, men bakom vardagens attityd vek och grubblande. Kraft till att fatta beslut, styrka mot livets svårigheter, fick han genom mor. Det var hon som visste vägen ur de svåra passagerna. Ett eget jordbruk, ett slut med springandet från gård till gård, från hus till hus med snickarverktygen i lådan på ryggen. Så mötes far och jag på vårt t…

Berättelsen Förspel publicerades första gången i jubileumsnumret Blekinge Läns Tidning 100 år 1969. Den är även publicerad i Saljesällskapets årsbok 2003–04.