De tio på stenen

Minnesstenen i Klockarelyckan vid Jämshögs kyrka restes 1943 ”åt hembygdens söner”. Övriga inskriptioner är

Svensk och blekingsk var deras gärning. Tacksamma församlingsbor reste stenen.

Deras sådd – vår skörd

I dag är tio namn inristade på stenens båda sidor:

Pehr Thomasson 1818–1883

Bondson från Jämshög. Död i Stockholm. Naturpoet, folkskald, samhällskritiker, folklivsskildrare.

Måns (Magnus) Jönsson 1842–1894

Bondson från Gåragöl. Död i Gåragöl. Bygdemålare, förebild till ”Olle Montanus” i Strindbergs roman Röda rummet. Introducerade tillsammans med sina bröder stärkelseindustrin.

Bengt Nordenberg 1822–1902

Båtmansson från Komperskulla. Död i Düsseldorf. Målare och folklivsskildrare. Altartavlor i Kyrkhult och Asarum.

J.F. Anderson 1848–1927

Backstugebarn från Jämshög. Död i San Diego USA. Bro och tunnelbyggare. Samlare av etnografika.

Per Jönson Rösiö 1861–1935

Bondson från Hemmingsmåla. Död i Jönköping. ”Jordbrukets apostel”. Skolman, föreläsare, författare.

Harry Martinson 1904–1978

Lanthandlarson från Nyteboda. Död i Sollentuna. ”Sockenbarn”. Sjöman och vagabond, författare och lyriker. Ledamot av Svenska Akademin 1949. Nobelpriset i litteratur 1974.

map_icon
Karta

Sven Edvin Salje 1914–1998

Snickarson från Jämshög. Död i Jämshög. Historiekunnig, föreläsare och författare. Agronomie Hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nils Olof Holst 1846–1918

Prästson från Jämshög. Död i Jämshög. Fil. dr. Statsgeolog med kvartärgeologiska avhandlingar.

Sven Björnsson 1905–1950

Bondson från Råängen Jämshög. Död i Lund. Fil. dr. Geograf med natur- och kulturgeografiska avhandlingar.

John Björkhem 1910–1963

Bondson från Kärrabol. Teol. dr. Fil. dr. Med. lic. Präst, själsläkare, parapsykolog, författare.