Bygden

Jämshög

Jämshögs socken var Danmarks största församling i under första halvan av 1600-talet, innan Blekinge, Skåne och Halland införlivades som svenska landskap. I trakterna fanns det gott om snapphanar och friskyttar som kämpade på danskarnas sida i krigen. I Jämshög undgick man med nöd och näppe att hela byn blev nedbränd av de svenska trupperna, vilket t. ex. hände med grannsocknen Örkened. Än idag är denna tid levande i bygden, t.ex. genom djupa skogar, speciella stenar, grottor m.m. där sägnerna om befrielsehjältar och umbäranden spunnits. Jämshögs dramatiska historia har naturligtvis gett bränsle till Sven Edvin Saljes böcker om försvenskningstiden.

Denna trakt har frambringat många författare, konstnärer och andra framstående personer, och Olofströms kommun marknadsför sig idag med stolthet som Författarbygden.

Som glesbygdskommun med ett stort bruk i centralorten kom Olofström också att stå som modell för den stora omvälvning som landsbygden genomgick i början och mitten av 1900-talet, vilken Salje utförligt skildrade i sin Lovängsserie.

I undermenyerna finns mera information om olika sevärdheter med anknytning till Salje.