Antalet besök på evenemang och utställningar under Nässelfrossa veckan efter midsommar blev 5 954. Det högsta alltsedan starten 2008. Saljesällskapets evenemang besöktes av 238 personer och under veckan fick sällskapet 19 nya medlemmar.På nytt blev visningarna av Olle Montanus målningar på Erikstorp fullbokade liksom intervjuerna med Esbjörn Salje i Fornstugan vid Författarmuseet i Jämshög.