Medlemsantalet i Saljesällskapet är vid årsskiftet omkring 1 200.

Sällskapets medverkan i Olofströms kulturvecka Nässelfrossa, vid bokmässan i Göteborg, kulturnätterna i Karlshamn och Växjö och bokfestivalen i Kristianstad tror vi bidrar till att vi alltjämt får nya medlemmar i Sällskapet. Intresset för Sven Edvin Salje och hans författarskap märks framför allt genom de många besöken på Författarmuseet i Jämshög.

Vid senaste årsmötet beslutades om en höjning av årsavgiften. Den är nu 150:- och 50:- för familjemedlem. Kostnaderna för årsboken har ökat. Vi vill också i fortsättningen hålla hög klass på programmen vid våra årsmöten och ha råd att marknadsföra Sällskapet vid skilda litterära evenemang.

Saljesällskapets årsmöte blir lördagen den 21 maj 2011 på Jämshögs folkhögskola. Programmet är inte klart i detalj, men temat kommer att bli Vad har hänt med landsbygden sedan Kjell Lovängs tid? Programmet kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med verksamhetsberättelsen för 2010.

Liksom tidigare år kommer Saljesällskapet att ha en monter vid bokmässan i Göteborg 22-25 september.

I årsboken 2011, som skickas till medlemmarna i november, kommer att publiceras de tre prisbelönta novellerna från 2009 års novellpristävling. Dessutom kommer några av Sven Edvin Saljes mera speciella korta berättelser, som tidigare varit införda i olika tidningar, att återges.