Kulturveckan Nässelfrossa i nordvästra Blekinge veckan efter midsommar har i år temat Jorden vi ärvde. Saljesällskapet medverkar med nio program. Saljes författarskap ligger väl till för årets tema. Om jorden som Kjell Loväng brukade i Motorpa by berättar Birger Johnson och Börje Williamsson under en vandring i Alltidhult. Ett program i Gåragöls by på temat Laga skifte och markanvändning i Gåragöl anknyter till Saljes roman Genom lindens krona. Olle Montanus målningar i Erikstorp - en gård som Salje gärna besökte - visas av Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter. Kulturveckan omfattar 140 evenemang av 45 arrangörer. Biljetter kan redan nu bokas på Nässelfrossa hemsida www.nasselfrossa.se.