Fuglabacken

Vid Fuglabacken väster om Raslången (Koordinater 56.240170, 14.419436) finns en sten där man huggit in namnen Kjell och Elin. Stenen förekommer i inledningen av filmen Tarps Elin, som bygger på romanen Den söker icke sitt av Sven Edvin Salje.

Gården Fuglabacken (lokalt Fulabacken) var före laga skiftet en del av Bökestads utmarker. Den har haft olika ägare genom åren och Domänverket köpte den på 60-talet. De senaste årtiondena har gården använts som sommarviste.Området kring Fuglabacken är numera en del av Sveaskogs ekopark Raslången, där granskog avverkats och ska ersättas med lövskog.