Årets Nässelfrossa lockade över 5 500 besökare cirka 35 % flera än förra året. Saljesällskapets nio evenemang besöktes av 322 besökare. Flertalet av dem var fullbokade och på några kunde inte plats ges för alla intresserade. Planering pågår för 2012 års Nässelfrossa på temat "Över stock och sten".

Saljesällskapet deltog liksom tidigare år på Bokmässan i Göteborg. Vår monter var välbesökt och 18 nya medlemmar kunde skrivas in i sällskapet. Birger Johnson höll två uppskattade föredrag på De Litterära Sällskapens scen. Ett 20-tal antikvariska Saljeböcker, lika många äldre årsböcker och alla medförda 10 ex av Genom lindens krona såldes.

SkrivarplatsKvadratDen 11 september är det kulturdag i Alltidhults och Nebbebodas intresseföreningars regi med temat Författare på gröna platser. Bygdens tre stora står i centrum när vi under dagen rör oss genom "byarna över sjöarna". Föredrag, seminarium, diktlotteri, musik, mat mm står på schemat. Vi samlas kl 10 i Alltidhults skola, där Sven Edvin Salje träffade sin fästmö och skrev sin första roman i Lovängsserien. Därefter flyttar vi till Nebbeboda skola, där fokus ligger på Harry Martinsons dikter, och programmet avslutas i Axel de la Nietzes anda i Nyteboda med mat och musik fram till kl 15. Trubadur är Inge Mattsson, Olofströms kommuns och de litterära sällskapens kulturstipendiat.

Förhandsanmälan 0454-93600. Pris: 100 kr inkl mat. Varmt välkomna!

Mera information

När tre dagar återstår till invigningen av Nässelfrossa är inte mindre än 76 % av platserna i Saljesällskapets evenemang bokade. Tre av de nio evenemangen är fullbokade. Populärast av alla är visningen av Olle Montanus målningar på Erikstorp, där även görs en anknytning till Sven Edvin Saljes berättelse "Vid bybrunnen". Att intresset är stort för alla evenemang under Nässelfrossa framgår av att antalet sålda biljetter en knapp vecka före starten är avsevärt högre än i fjol.

Saljesällskapets årmöte är till ända. På Jämshögs Folkhögskola blandades sedvanliga förhandlingar med intressanta föreläsningar, paneldebatt, förplägnad och musikunderhållning. Protokollet kommer snart att vara tillgängligt på medlemssidorna.

Saljedag2011
Kristina Mattsson, Alf Ronnby och Karl-Erik Olsson debatterade landsbygdsutveckling inför en intresserad publik på närmare 150 personer.

142 personer är anmälda till Saljesällskapets årsmöte på Jämshögs folkhögskola på lördag 21 maj. Årsmötets tema "Vad har hänt med landsbygden sedan Kjell Lovängs tid?" kommer att belysas i två föredrag. Sociologen och författaren Alf Ronnby jämför Kjell Loväng med andra glesbygdskämpar som har arbetat för lokalsamhällets utveckling. Journalisten Kristina Mattsson, som för knappt ett år sedan gav ut boken "Landet utanför", berättar bland annat om intervjuer hon gjort med de som blev kvar på eller flyttade från Sveriges småorter. Årsmötet avslutas med musik och sång av folkmusikerna Anders Smedenmark och Stina Tobiasson.

Kulturveckan Nässelfrossa i nordvästra Blekinge veckan efter midsommar har i år temat Jorden vi ärvde. Saljesällskapet medverkar med nio program. Saljes författarskap ligger väl till för årets tema. Om jorden som Kjell Loväng brukade i Motorpa by berättar Birger Johnson och Börje Williamsson under en vandring i Alltidhult. Ett program i Gåragöls by på temat Laga skifte och markanvändning i Gåragöl anknyter till Saljes roman Genom lindens krona. Olle Montanus målningar i Erikstorp - en gård som Salje gärna besökte - visas av Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter. Kulturveckan omfattar 140 evenemang av 45 arrangörer. Biljetter kan redan nu bokas på Nässelfrossa hemsida www.nasselfrossa.se.

Medlemsantalet i Saljesällskapet är vid årsskiftet omkring 1 200.

Sällskapets medverkan i Olofströms kulturvecka Nässelfrossa, vid bokmässan i Göteborg, kulturnätterna i Karlshamn och Växjö och bokfestivalen i Kristianstad tror vi bidrar till att vi alltjämt får nya medlemmar i Sällskapet. Intresset för Sven Edvin Salje och hans författarskap märks framför allt genom de många besöken på Författarmuseet i Jämshög.

Vid senaste årsmötet beslutades om en höjning av årsavgiften. Den är nu 150:- och 50:- för familjemedlem. Kostnaderna för årsboken har ökat. Vi vill också i fortsättningen hålla hög klass på programmen vid våra årsmöten och ha råd att marknadsföra Sällskapet vid skilda litterära evenemang.

Saljesällskapets årsmöte blir lördagen den 21 maj 2011 på Jämshögs folkhögskola. Programmet är inte klart i detalj, men temat kommer att bli Vad har hänt med landsbygden sedan Kjell Lovängs tid? Programmet kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med verksamhetsberättelsen för 2010.

Liksom tidigare år kommer Saljesällskapet att ha en monter vid bokmässan i Göteborg 22-25 september.

I årsboken 2011, som skickas till medlemmarna i november, kommer att publiceras de tre prisbelönta novellerna från 2009 års novellpristävling. Dessutom kommer några av Sven Edvin Saljes mera speciella korta berättelser, som tidigare varit införda i olika tidningar, att återges.