salje8

Saljesällskapet bildades i augusti 1999. Intresset för sällskapet var redan från början mycket stort. Antalet medlemmar har vuxit snabbt, och redan den 13 september 2003 fick Sällskapet sin tusende medlem. Idag har man nästan 900 medlemmar och är därmed ett av landets största litterära sällskap. 

I undermenyerna finns mera information om sällskapet; styrelse och stadgar, medlemsanmälan samt inloggning för medlemmar.