En litterär förening som samarbetar nära med Saljesällskapet.