Ett samarbete mellan flera lokala företag i besöksnäringen, med särskild inriktning på gruppresor. Hel- eller halvdagsprogram med guidningar, föreläsningar mm i författarbygden.