För 100 år sedan föddes Sven Edvin Salje. På hans födelsedag den 15 februari blir det en minneshögtid på folkhögskolan i Jämshög. Då kommer flera personer att berätta om sina möten med Salje.

Under mars till april arrangeras på Olofströms bibliotek tre litterära kvällar med teman från Saljes författarskap. Kulturveckan Nässelfrossa, veckan efter midsommar, på temat Ordrikedom genom sekler, kommer att innehålla flera program om Sven Edvin Salje och Jämshögsbygdens övriga författare.

Programmet för Saljeåret 2014 har skickats till medlemmarna i Saljesällskapet och finns även på bibliotek i Blekinge och närliggande kommuner.

Temat för Olofströms kulturvecka Nässelfrossa 2014 är "Ordrikedom genom sekler". Ett tema med litterär inriktning som lämpar sig väl för initiativtagarna till kulturveckan - Harry Martinson- och Saljesällskapen - att presentera de två författarna och sällskapens verksamhet.

Vi kan tolka valet av temat "Ordrikedom genom sekler" som inspirerat av Sven Edvin Saljes bok "Med de våra genom sekler" (1963). Boken är en krönika över Blekinges historia och med särskild anknytning till västra Blekinge. 2014 är det dessutom 100 år sedan Sven Edvin Salje föddes.

Antalet besök på evenemang och utställningar under Nässelfrossa veckan efter midsommar blev 5 954. Det högsta alltsedan starten 2008. Saljesällskapets evenemang besöktes av 238 personer och under veckan fick sällskapet 19 nya medlemmar.På nytt blev visningarna av Olle Montanus målningar på Erikstorp fullbokade liksom intervjuerna med Esbjörn Salje i Fornstugan vid Författarmuseet i Jämshög.

Saljesällskapets årmöte den 18 maj på Jämshögs folkhögskola lockade 130 deltagare. Det är inte mindre än 13 % av antalet medlemmar i sällskapet. Carin Mannheimer höll ett inspirerat anförande om sitt författarskap och med reflektioner kring temat " Har det moderna samhället gjort ålderdomen till något vi helst vill glömma".

Eftermiddagens program omfattade "Soft jazz och svenska visor" av de unga musikerna Ida Backe och Andreas Eriksson. Naturfotografen Mikael Gustafsson avslutade årshögtiden med ett bildspel och berättade på temat "Historiska platser i Sverige och litterära miljöer i Blekinge".

Programmet för årsmötet på Jämshögs folkhögskola den 18 maj är klart. Inbjudan kommer inom kort att skickas till alla medlemmar. Efter årsmötesförhandlingar berättar Carin Mannheimer om sitt arbete och om vägen till de teman om åldrande som varit centrala för senare års dramatiserade uppsättningar om åldrande. På eftermiddagen blir det ett sång- och musikprogram av Ida Backe och Andreas Eriksson. Årsmötet avslutas med att naturfotografen Mikael Gustafsson visar ett bildspel från historiska platser i Sverige och litterära miljöer i Blekinge.

Saljesällskapets evenemang vid årets Nässelfrossa i Olofström var återigen några av de mest välbesökta och hade sammanlagt 257 besökare. Visningarna av Måns Jönssons målningar på gården Erikstorp var fullbokade. Måns Jönsson var förebild för Olle Montanus i Strindbergs ”Röda rummet”. Sven Edvin Saljes anknytning till Erikstorp var vänskapen med dess tidigare ägare, Egon och Anna-Lisa Nilsson. Om detta kan man läsa i Saljesällskapets årsbok 2004-05.

Saljesällskapet hade liksom tidigare år i samarbete med Harry Martinson-sällskapet en monter vid bokmässan i Göteborg. Under bokmässan och Nässelfrossa fick Saljesällskapet sammanlagt 23 nya medlemmar.

Bokfestivalen i Kristianstad första lördagen i september är ett evenemang som växer för varje år. Saljesällskapet deltog för tredje året i rad med bokbord med information och försäljning av sällskapets årsböcker.

125 medlemmar deltog i årsmötet i Jämshög den 26 maj. Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt med omval på alla poster. En motion med förslag att uppmärksamma Saljes test av kunskapen om gamla ord mottogs positivt av årsmötet.

Augustpristagaren Tomas Bannerhed fängslade alla med sin berättelse om arbetet med debutromanen Korparna och om romanens djupa skildring av 12-årige Klas och hans fars känslor då kedjan av generationers arbete med jorden bryts. Kön för att få Bannerheds dedikation i boken var lång.

Eftermiddagen inleddes med ett sång- och musikprogram i folkviseton av de unga musikerna Anna, Julia och Dan. Dagen avslutades med en bussresa till Alltidhult och till miljöer för Saljes Lovängsserie och inspelningar av Saljefilmer. Sist besöktes Lovängsgården där Saljefilmerna sedan tio år tillbaka kan ses varje sommar.