Kulturveckan Nässelfrossa i nordvästra Blekinge veckan efter midsommar har i år temat Jorden vi ärvde. Saljesällskapet medverkar med nio program. Saljes författarskap ligger väl till för årets tema. Om jorden som Kjell Loväng brukade i Motorpa by berättar Birger Johnson och Börje Williamsson under en vandring i Alltidhult. Ett program i Gåragöls by på temat Laga skifte och markanvändning i Gåragöl anknyter till Saljes roman Genom lindens krona. Olle Montanus målningar i Erikstorp - en gård som Salje gärna besökte - visas av Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter. Kulturveckan omfattar 140 evenemang av 45 arrangörer. Biljetter kan redan nu bokas på Nässelfrossa hemsida www.nasselfrossa.se.

Medlemsantalet i Saljesällskapet är vid årsskiftet omkring 1 200.

Sällskapets medverkan i Olofströms kulturvecka Nässelfrossa, vid bokmässan i Göteborg, kulturnätterna i Karlshamn och Växjö och bokfestivalen i Kristianstad tror vi bidrar till att vi alltjämt får nya medlemmar i Sällskapet. Intresset för Sven Edvin Salje och hans författarskap märks framför allt genom de många besöken på Författarmuseet i Jämshög.

Vid senaste årsmötet beslutades om en höjning av årsavgiften. Den är nu 150:- och 50:- för familjemedlem. Kostnaderna för årsboken har ökat. Vi vill också i fortsättningen hålla hög klass på programmen vid våra årsmöten och ha råd att marknadsföra Sällskapet vid skilda litterära evenemang.

Saljesällskapets årsmöte blir lördagen den 21 maj 2011 på Jämshögs folkhögskola. Programmet är inte klart i detalj, men temat kommer att bli Vad har hänt med landsbygden sedan Kjell Lovängs tid? Programmet kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med verksamhetsberättelsen för 2010.

Liksom tidigare år kommer Saljesällskapet att ha en monter vid bokmässan i Göteborg 22-25 september.

I årsboken 2011, som skickas till medlemmarna i november, kommer att publiceras de tre prisbelönta novellerna från 2009 års novellpristävling. Dessutom kommer några av Sven Edvin Saljes mera speciella korta berättelser, som tidigare varit införda i olika tidningar, att återges.