Som present till "Salje 100 år" arrangerar Harry Martinson-sällskapet den 12 oktober Nebbeboda akademi på temat "Jorden vi ärvde: Markernas brukande i svensk litteratur".

För mera information och anmälan, se bifogat program!