Temat för Olofströms kulturvecka Nässelfrossa 2014 är "Ordrikedom genom sekler". Ett tema med litterär inriktning som lämpar sig väl för initiativtagarna till kulturveckan - Harry Martinson- och Saljesällskapen - att presentera de två författarna och sällskapens verksamhet.

Vi kan tolka valet av temat "Ordrikedom genom sekler" som inspirerat av Sven Edvin Saljes bok "Med de våra genom sekler" (1963). Boken är en krönika över Blekinges historia och med särskild anknytning till västra Blekinge. 2014 är det dessutom 100 år sedan Sven Edvin Salje föddes.