Saljesällskapet deltog liksom tidigare år på Bokmässan i Göteborg. Vår monter var välbesökt och 18 nya medlemmar kunde skrivas in i sällskapet. Birger Johnson höll två uppskattade föredrag på De Litterära Sällskapens scen. Ett 20-tal antikvariska Saljeböcker, lika många äldre årsböcker och alla medförda 10 ex av Genom lindens krona såldes.