Årets Nässelfrossa lockade över 5 500 besökare cirka 35 % flera än förra året. Saljesällskapets nio evenemang besöktes av 322 besökare. Flertalet av dem var fullbokade och på några kunde inte plats ges för alla intresserade. Planering pågår för 2012 års Nässelfrossa på temat "Över stock och sten".