Saljesällskapets årsmöte 2012 - Saljedagen - arrangeras i Jämshög den 26 maj. Tomas Bannerhed, som fick 2011 års Augustpris för sin roman "Korparna" medverkar. "Korparna" är en berättelse i modern Saljeanda om konflikten mellan en småbrukares förhoppning att sonen ska ta över gården och att denne istället vill förverkliga andra drömmar.

På eftermiddagen blir det ett sång-och musikprogram av unga musiker med anknytning till nordvästra Blekinge. Nytt för året är att efter årsmötet erbjuds intresserade en resa i Olofströms författarbygd till platser med anknytning till Sven Edvin Salje och till miljöer i hans romaner. Resan avslutas på Lovängsgården.

Boka den 26 maj för Saljedagen! Detaljerat program kommer i början av april i kallelsen till årsmötet.