Saljes författarskap med på Nässelfrossa 20196.10 Salje

Programmet för årets Nässelfrossa är klart och även i år medverkar Saljesällskapet i flera evenemang. Med temat ”Bildningens vägar” finns många möjligheter att associera till Sven Edvin Salje och hans verk.

Hantverkaregatan – Bildningens väg

Under vandring på Hantverkaregatan berättar Birger Johnson om människorna på Hantverkaregatan och vad de betydde för Sven Edvin Saljes författarskap. Därefter blir det visning av Saljes Fornstuga och Författarmuseet under ledning av Bengt Bejmar.

Jämshögs Folkhögskola – En resa från stiftelseurkund till nutid

Birger Johnson berättar om starten av Jämshögs Folkhögskola och dess första årtionden. Folkhögskolans rektor Per Andersson för fram berättelsen vidare till idag.

ArbetshästArbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid

Bengt-Åke Rungegård visar ardennerhästar och berättar om arbetshästens betydelse under 1900-talets skogs- och lantbruk. Birger Johnson berättar om hästens roll i några av Saljes skildringar av arbetet på landsbygden.

Ta chansen att anmäla dig! Biljetterna försvinner snabbt…. Du kan antingen anmäla dig på hemsidan www.nasselfrossa.se eller boka på tel. 0733-26 02 15.

Väl mött!

Nilla Nilsdotter-Linde