Saljedagen med årsmöte på Jämshögs folkhögskola var årets första aktivitet. Även detta år var den välbesökt med 130 deltagare. Kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson föreläste på förmiddagen över ämnet "Landsbygdens kvinnor i myt och verklighet". Språkforskaren och författaren Carl-Eric Lundbladh föreläste och svarade på frågor på eftermiddagen om " Blekingska och skånska dialekter". Dagen avslutades med sång av Olofströmsgruppen Shanty five.

Kulturveckan Nässelfrossa i Olofströmsbygden veckan efter midsommar bjöd på flera Saljeevenemang. Fullbokade, liksom tidigare år, var de två visningarna av Olle Montanus målningar på Erikstorp och berättelse om Saljes relation till gården. På Författarmuseet i Jämshög berättade Birger Johnson om Dane Wendts flykt från sin barndom i romanerna "Dessa dina bröder" och "Längs livets stränder". Gustav Fredriksson ledde samtal på Författarmuseet om temat flykt i Saljes författarskap med utgångspunkt från Lovängsserien och romanen "De flyendes eldar".

Saljesällskapet deltog i Bokmässan i Göteborg med monter och föredrag från de litterära sällskapens scen. Under Kulturnatten i Växjö och Bokfestivalen i Kristianstad hade sällskapet bokbord med information och försäljning av böcker.