Det stora intresset för evenemangen under jubileumsåret - Salje 100 år - visar att Sven Edvin Saljes författarskap fortfarande lever. 100-årskalaset den 15 februari har refererats tidigare på hemsidan. De tre föreläsningarna på Olofströms bibliotek av Karl Erik Olsson, Karl Lindqvist och Margareta Skantze hade vardera cirka 50 åhörare. Kulturveckan Nässelfrossas Saljeprogram hade över 300 besökare. Under sommaren var det, liksom under flera tidigare år, välbesökta visningar av Saljefilmerna på Lovängsgården.

Seminariet Jorden vi ärvde i Nebbeboda skola var en jubileumsgåva från Harry Martinson-Sällskapet. Om detta kan man läsa mera genom att klicka HÄR.

Finalen på jubileumsåret var Gränsteaterns fem fullsatta föreställningar i Olofströms Folkets Hus av en dramatisering av Saljes roman Vingslag i natten.

Vingslag1

Vingslag2 Vingslag3