Inför en fullsatt aula i folkhögskolan firades Sven Edvin Saljes födelse i Jämshög för precis hundra år sedan. Det digra festprogrammet inleddes med Saljesällskapets förste ordförande Claes Elmstedts minnen av Salje. Därefter gavs en resumé av författarens liv fram till hans litterära genombrott genom en rad intressanta brev och dokument. Sven Edvins båda söner, Gert och Esbjörn Salje, samtalade med Saljesällskapets nuvarande ordförande Gustav Fredriksson och gav sin bild av fadern/författaren. TV-producenten Bengt Roslund berättade mycket personligt och engagerat om sitt samarbete med Salje.

Musikaliska hyllningar framfördes av Ingrid Karlsson och Åke Giselsson. Saljefilmerna uppmärksammades naturligtvis också, liksom Saljes gedigna insatser som föreläsare och den avgörande roll han spelat för tillkomsten av Jämshögs folkhögskola. Ett smakprov ur dramatiseringen av Saljes roman Vingslag i natten, som kommer att ha premiär i höst, gavs av Claes-Göran Olsson och Nina Olsson.
Och självklart blev det kaffe och tårta på detta minnesvärda kalas som inledde Saljesällskapets omfattande jubileumsprogram!

Saljedag