När tre dagar återstår till invigningen av Nässelfrossa är inte mindre än 76 % av platserna i Saljesällskapets evenemang bokade. Tre av de nio evenemangen är fullbokade. Populärast av alla är visningen av Olle Montanus målningar på Erikstorp, där även görs en anknytning till Sven Edvin Saljes berättelse "Vid bybrunnen". Att intresset är stort för alla evenemang under Nässelfrossa framgår av att antalet sålda biljetter en knapp vecka före starten är avsevärt högre än i fjol.