SkrivarplatsKvadratDen 11 september är det kulturdag i Alltidhults och Nebbebodas intresseföreningars regi med temat Författare på gröna platser. Bygdens tre stora står i centrum när vi under dagen rör oss genom "byarna över sjöarna". Föredrag, seminarium, diktlotteri, musik, mat mm står på schemat. Vi samlas kl 10 i Alltidhults skola, där Sven Edvin Salje träffade sin fästmö och skrev sin första roman i Lovängsserien. Därefter flyttar vi till Nebbeboda skola, där fokus ligger på Harry Martinsons dikter, och programmet avslutas i Axel de la Nietzes anda i Nyteboda med mat och musik fram till kl 15. Trubadur är Inge Mattsson, Olofströms kommuns och de litterära sällskapens kulturstipendiat.

Förhandsanmälan 0454-93600. Pris: 100 kr inkl mat. Varmt välkomna!

Mera information