Föreningen

Saljesällskapet bildades i augusti 1999. Intresset för sällskapet var redan från början mycket stort. Antalet medlemmar växte snabbt, och redan den 13 september 2003 fick Sällskapet sin tusende medlem. Idag är vi ca 540 medlemmar och är ett av de stora litterära sällskapen i Sverige. 

I menyn ovan finns mera information om sällskapet.  Om du vill bli medlem kan du göra din anmälan under Kontakt. Där finns också uppgifter om medlemsavgifter och inbetalning.

GDPR-policy för Saljesällskapet